Course catalogue doctoral education - VT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Courses for department : Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Course number / language Title Date
2621 / Swedish Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2020-01-27 -- 2020-01-31
3028 / Swedish Grundkurs i SPSS 2020-03-09 -- 2020-03-13