Course catalogue doctoral education - VT19

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Courses for department : Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Course number / language Title Date
2621 / Swedish Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2019-01-28 -- 2019-02-01
3028 / Swedish Grundkurs i SPSS 2019-03-11 -- 2019-03-15