Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Karolinska Institutet universitetsbibliotek

Kursnummer / språk Titel Datum
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-11-05 -- 2018-11-16
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-12-03 -- 2018-12-14
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-08-27 -- 2018-10-19