Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Karolinska Institutet universitetsbibliotek

Kurskod / språk Titel Datum
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-01-22 -- 2018-03-16