Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Karolinska Institutet universitetsbibliotek

Kursnummer / språk Titel Datum
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2019-04-01 -- 2019-04-12
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2019-01-21 -- 2019-03-15