Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Kurskod / språk Titel Datum
2214 / Engelska Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins 2018-05-21 -- 2018-05-25