Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Kursnummer / språk Titel Datum
2532 / Engelska Multifactorial immune mediated diseases - etiology and pathogenesis 2018-10-01 -- 2018-10-05
2608 / Engelska Mechanisms of Gene Regulation in Metabolism 2018-10-18 -- 2018-10-24
2780 / Engelska The developing brain 2018-09-03 -- 2018-09-07