Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Kursnummer / språk Titel Datum
2214 / Engelska Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins 2019-06-10 -- 2019-06-14