Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kurskod / språk Titel Datum
2733 / Engelska Calcium signaling 2018-06-11 -- 2018-06-15
2912 / Engelska Manuscript writing in English * 2018-05-21 -- 2018-05-25