Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursnummer / språk Titel Datum
3068 / Engelska Basics of qualitative research 2018-09-24 -- 2018-10-05