Course catalogue doctoral education - VT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Courses for department : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Course number / language Title Date
2733 / English Calcium signaling 2020-06-22 -- 2020-06-26
2912 / English Manuscript writing in English * 2020-05-11 -- 2020-05-15