Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursnummer / språk Titel Datum
2733 / Engelska Calcium signaling 2019-06-24 -- 2019-06-28
2912 / Engelska Manuscript writing in English * 2019-05-20 -- 2019-05-24