Course catalogue doctoral education - VT19

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Courses for department : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Course number / language Title Date
2733 / English Calcium signaling 2019-06-24 -- 2019-06-28
2912 / English Manuscript writing in English * 2019-05-20 -- 2019-05-24