Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Kursnummer / språk Titel Datum
1999 / Engelska Embryology I 2018-10-08 -- 2018-10-12
3080 / Engelska Gene Regulation in the Early Human Embryo 2018-09-17 -- 2018-09-21