Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kurskod / språk Titel Datum
2001 / Engelska What is life? The future of biology. 2018-01-30 -- 2018-06-13
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-01-29 -- 2018-02-05
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-04-09 -- 2018-04-16
3023 / Engelska Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies 2018-06-04 -- 2018-06-08
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2018-01-09 -- 2018-06-12
3038 / Engelska Basic Immunology 2018-01-16 -- 2018-03-08