Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2019-01-28 -- 2019-02-04
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2019-05-06 -- 2019-05-13
2919 / Engelska Research on personalized/precision cancer medicine (PCM) 2019-03-11 -- 2019-03-15
3023 / Engelska Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies 2019-06-10 -- 2019-06-14
3062 / Engelska Genomics for Biomedical scientist: Handle your gene expression data. 2019-02-04 -- 2019-02-08
3115 / Engelska Basic tumor histopathology 2019-02-18 -- 2019-03-01
3148 / Engelska Introduction to nanomedicine 2019-04-01 -- 2019-04-05