Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för institution : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2020-01-20 -- 2020-01-27
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2020-05-04 -- 2020-05-11
2790 / Engelska How to conduct systematic reviews and meta-analyses 2020-04-20 -- 2020-05-06
2861 / Engelska Biomedical Ecology - The microbiota in health and disease 2020-03-09 -- 2020-03-13
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2020-01-07 -- 2020-06-09
3230 / Engelska Genomics for Biomedical Scientists: Handle Your Gene Expression Data 2020-02-03 -- 2020-02-14
3234 / Engelska What is Life? The Future of Biology 2020-01-28 -- 2020-05-12