Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursnummer / språk Titel Datum
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-09-10 -- 2018-09-21
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-10-01 -- 2018-10-12
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-10-22 -- 2018-11-02
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-12-03 -- 2018-12-14
2787 / Engelska Present your research! * 2018-09-03 -- 2018-09-07
2787 / Engelska Present your research! * 2018-09-24 -- 2018-09-28
2787 / Engelska Present your research! * 2018-10-15 -- 2018-10-19
2787 / Engelska Present your research! * 2018-11-26 -- 2018-11-30
2787 / Engelska Present your research! * 2018-12-17 -- 2018-12-21
3066 / Svenska Metoder för systematisk litteraturöversikt 2018-09-17 -- 2018-12-07
3069 / Engelska Global Sexual and Reproductive Health: Basic Concepts and State of the Art 2018-10-08 -- 2018-11-09