Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kurskod / språk Titel Datum
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-01-15 -- 2018-01-26
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-03-05 -- 2018-03-16
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-05-28 -- 2018-06-08
2787 / Engelska Present your research! * 2018-01-08 -- 2018-01-12
2787 / Engelska Present your research! * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2787 / Engelska Present your research! * 2018-03-19 -- 2018-03-23
2787 / Engelska Present your research! * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2787 / Engelska Present your research! * 2018-06-11 -- 2018-06-15
3022 / Engelska Translational Paediatric Oncology in the Era of Immunotherapy and Omics 2018-04-23 -- 2018-04-27