Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursnummer / språk Titel Datum
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2019-02-04 -- 2019-02-15
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2019-04-01 -- 2019-04-12
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2019-05-13 -- 2019-05-24
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2019-06-10 -- 2019-06-20
2787 / Engelska Present your research! * 2019-01-28 -- 2019-02-01
2787 / Engelska Present your research! * 2019-02-18 -- 2019-02-22
2787 / Engelska Present your research! * 2019-03-25 -- 2019-03-29
2787 / Engelska Present your research! * 2019-05-06 -- 2019-05-10
2787 / Engelska Present your research! * 2019-06-24 -- 2019-06-28