Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutet för miljömedicin

Kurskod / språk Titel Datum
1561 / Engelska Health risk assessment: principles and applications 2018-03-12 -- 2018-03-16
1622 / Engelska Epidemiology II. Design of epidemiological studies 2018-03-22 -- 2018-03-28
1684 / Engelska Epidemiology III. Analysis and interpretation of epidemiological data 2018-05-07 -- 2018-05-15
2767 / Engelska Analysis of genome wide association data 2018-03-08 -- 2018-03-14
2879 / Engelska Principles of toxicology 2018-02-19 -- 2018-02-23
2959 / Engelska Fundamentals of statistical modeling 2018-05-21 -- 2018-05-25
2968 / Engelska Methods for life course epidemiology 2018-04-16 -- 2018-04-20
3042 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2018-04-04 -- 2018-04-24
3046 / Engelska Causal inference: emulating a target trial to assess comparative effectiveness 2018-03-19 -- 2018-03-21