Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2348 / Engelska Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in biomedical research 2018-11-19 -- 2018-11-30
3067 / Engelska Immunogenicity: Immune responses against biological drugs 2018-12-10 -- 2018-12-14