Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursnummer / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-11-12 -- 2018-11-23
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-08-20 -- 2018-09-04
2434 / Engelska Teaching and Learning in Higher Education: educational course for doctoral students * 2018-10-01 -- 2018-10-26
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-10-01 -- 2018-10-12
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-11-26 -- 2018-12-07
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-10-15 -- 2018-10-26
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-09-03 -- 2018-09-07
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-10-01 -- 2018-10-05
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-11-05 -- 2018-11-09
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-12-03 -- 2018-12-07
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-09-25 -- 2018-10-25
3073 / Engelska Philosophy of science and the concept of health * 2018-11-12 -- 2018-11-23
3085 / Engelska Philosophy of science and research ethics, statistics, presentation techniques and information literacy * 2018-09-10 -- 2018-10-15