Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kurskod / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-03-12 -- 2018-03-23
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-05-21 -- 2018-06-01
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-02-06 -- 2018-02-21
2463 / Engelska Career skills for scientists 2018-02-07 -- 2018-03-15
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-02-12 -- 2018-02-23
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-05-07 -- 2018-05-18
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-04-09 -- 2018-04-20
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-03-12 -- 2018-03-16
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-05-14 -- 2018-05-18
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-03-13 -- 2018-04-12
3037 / Engelska Exploring entrepreneurial opportunities in research 2018-02-26 -- 2018-04-13