Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Miljöfaktorer och hälsa

Kurskod / språk Titel Datum
1561 / Engelska Health risk assessment: principles and applications 2018-03-12 -- 2018-03-16
2879 / Engelska Principles of toxicology 2018-02-19 -- 2018-02-23