Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Miljöfaktorer och hälsa

Kursnummer / språk Titel Datum
1202 / Engelska Human Cell Culture. Methods and Applications 2018-11-12 -- 2018-11-16
2933 / Engelska Health risk assessment of reproductive toxicity and endocrine disruptors 2018-09-24 -- 2018-09-28
2934 / Engelska Endocrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects 2018-09-17 -- 2018-09-21
3075 / Engelska Computational toxicology - methods and applications 2018-11-19 -- 2018-11-23