Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : 0-Inte del av forskarutbildningsprogram

Kurskod / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-03-12 -- 2018-03-23
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-05-21 -- 2018-06-01
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-01-23 -- 2018-02-13
2133 / Svenska Vetenskapsteori * 2018-02-27 -- 2018-04-24
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-02-06 -- 2018-02-21
2463 / Engelska Career skills for scientists 2018-02-07 -- 2018-03-15
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-01-22 -- 2018-03-16
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-02-12 -- 2018-02-23
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-05-07 -- 2018-05-18
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-01-15 -- 2018-01-26
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-03-05 -- 2018-03-16
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-05-28 -- 2018-06-08
2621 / Svenska Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2018-01-15 -- 2018-01-26
2666 / Engelska Methods for statistical analysis: From analysis of variance to multilevel modeling * 2018-04-19 -- 2018-06-01
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-01-29 -- 2018-02-05
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-04-09 -- 2018-04-16
2714 / Engelska Biobanking as a resource for biomedical research 2018-03-12 -- 2018-03-16
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-04-09 -- 2018-04-20
2787 / Engelska Present your research! * 2018-01-08 -- 2018-01-12
2787 / Engelska Present your research! * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2787 / Engelska Present your research! * 2018-03-19 -- 2018-03-23
2787 / Engelska Present your research! * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2787 / Engelska Present your research! * 2018-06-11 -- 2018-06-15
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2912 / Engelska Manuscript writing in English * 2018-05-21 -- 2018-05-25
2953 / Engelska Statistics with R - from data to publication figure 2018-04-25 -- 2018-05-18
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-03-12 -- 2018-03-16
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-05-14 -- 2018-05-18
2971 / Engelska Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation 2018-04-04 -- 2018-05-07
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2018-05-15 -- 2018-05-17
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-03-13 -- 2018-04-12
3036 / Engelska Mouse necropsy 2018-04-11 -- 2018-04-18
3037 / Engelska Exploring entrepreneurial opportunities in research 2018-02-26 -- 2018-04-13
3044 / Engelska Basic bioinformatics * 2018-04-16 -- 2018-04-24