Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Metabolism och endokrinologi

Kurskod / språk Titel Datum
2433 / Engelska Clinical Research in Lipid Metabolism 2018-04-16 -- 2018-04-20
2851 / Engelska Principles of cellular metabolism 2018-03-12 -- 2018-03-23