Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Kardiovaskulär forskning

Kursnummer / språk Titel Datum
1710 / Engelska Endothelial cell function and its relevance in cardiovascular disease 2018-11-05 -- 2018-11-09
2983 / Engelska Hypertension 2018-11-22 -- 2018-12-06
2993 / Engelska Ischemic heart disease 2018-10-22 -- 2018-10-24
3071 / Engelska Cardiovascular physiology and pathology 2018-11-19 -- 2018-11-30
3082 / Engelska Registry-based stroke research 2018-11-26 -- 2018-11-30