Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : Kardiovaskulär forskning

Kursnummer / språk Titel Datum
2878 / Engelska Current advances in atherosclerosis research 2020-01-29 -- 2020-03-04
2916 / Engelska Diabetes and cardiovascular diseases 2020-02-05 -- 2020-03-04
3133 / Engelska Cardiovascular Research - an overview of the process of atherosclerosis 2020-05-11 -- 2020-05-15
3238 / Engelska Thrombosis and Hemostasis, from Mechanisms to Therapies 2020-02-17 -- 2020-02-27