Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Kardiovaskulär forskning

Kursnummer / språk Titel Datum
1544 / Engelska Vascular Cell Biology 2019-04-08 -- 2019-04-12
2877 / Engelska Practical approach to animal models in cardiovascular research 2019-05-06 -- 2019-05-10
2916 / Engelska Diabetes and cardiovascular diseases 2019-03-14 -- 2019-04-04
2957 / Engelska Neural Control of Inflammation: An introduction to Bioelectronic Medicine 2019-05-13 -- 2019-05-17