Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Allergi, immunologi och inflammation (Aii)

Kursnummer / språk Titel Datum
1595 / Engelska Molecular Immunology 2018-10-29 -- 2018-11-09
2302 / Engelska Basic immunology 2018-09-24 -- 2018-10-26
2348 / Engelska Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in biomedical research 2018-11-19 -- 2018-11-30
2363 / Engelska Antigen presentation and T cell activation 2018-11-26 -- 2018-11-30
2532 / Engelska Multifactorial immune mediated diseases - etiology and pathogenesis 2018-10-01 -- 2018-10-05
2705 / Engelska Basic inflammation 2018-09-17 -- 2018-10-10
3070 / Engelska Mucosal Immunology 2018-10-02 -- 2018-10-11
3072 / Engelska Tissue-specific immunology 2018-11-19 -- 2018-11-23