Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Allergi, immunologi och inflammation (Aii)

Kursnummer / språk Titel Datum
2760 / Engelska Translational medicine in the field of autoimmunity - an overview 2019-05-06 -- 2019-05-22
3139 / Engelska Basic Immunology 2019-02-04 -- 2019-04-05
3145 / Engelska Pulmonary inflammation 2019-04-08 -- 2019-04-12