Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Epidemiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2416 / Engelska Causal Inference for Epidemiological Research 2019-03-11 -- 2019-03-20
2958 / Engelska Introduction to R 2019-04-01 -- 2019-04-05
2959 / Engelska Fundamentals of statistical modeling 2019-05-20 -- 2019-05-24
3042 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2019-03-27 -- 2019-04-12
3043 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2019-01-30 -- 2019-02-06
3046 / Engelska Causal inference: emulating a target trial to assess comparative effectiveness 2019-04-15 -- 2019-04-17
3078 / Engelska Epidemiology I: Introduction to epidemiology 2019-02-04 -- 2019-02-13
3129 / Engelska Epidemiology III. Analysis and interpretation of epidemiological data 2019-05-08 -- 2019-05-17
3138 / Engelska Epidemiology II. Design of epidemiological studies 2019-05-27 -- 2019-06-05
3142 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2019-02-11 -- 2019-02-20
3143 / Engelska Introductory course in SAS programming 2019-05-13 -- 2019-05-17