Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Infektionsbiologi och global hälsa (BIGH)

Kurskod / språk Titel Datum
2896 / Engelska Core concepts in global health and global burden of disease 2018-04-09 -- 2018-04-13
3030 / Engelska Human Papilloma Virus - from molecular biology to global health - an eLearning course 2018-02-05 -- 2018-03-09
3032 / Engelska Mixed methods: integration of qualitative and quantitative data within applied health research 2018-04-02 -- 2018-05-01