Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : Infektionsbiologi och global hälsa (BIGH)

Kursnummer / språk Titel Datum
2444 / Engelska Cell and Gene Therapy 2020-02-24 -- 2020-02-28
2861 / Engelska Biomedical Ecology - The microbiota in health and disease 2020-03-09 -- 2020-03-13
3032 / Engelska Mixed methods: integration of qualitative and quantitative data within applied health research 2020-04-01 -- 2020-05-01