Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Infektionsbiologi och global hälsa (BIGH)

Kursnummer / språk Titel Datum
3032 / Engelska Mixed methods: integration of qualitative and quantitative data within applied health research 2019-04-01 -- 2019-05-03
3136 / Engelska Biomimetic Systems - Modelling Human Physiology in Infection Biology 2019-01-21 -- 2019-04-15
3148 / Engelska Introduction to nanomedicine 2019-04-01 -- 2019-04-05