Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Utveckling och regeneration (DevReg)

Kurskod / språk Titel Datum
2212 / Engelska Human embryonic stem cells 2018-05-14 -- 2018-05-18
2733 / Engelska Calcium signaling 2018-06-11 -- 2018-06-15
2888 / Engelska Regenerative Medicine: Principles to Practice 2018-04-04 -- 2018-06-13
2948 / Engelska Principles of nucleic acid structure 2018-04-11 -- 2018-04-27
3049 / Engelska Cellular Signalling 2018-03-19 -- 2018-03-23