Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Utveckling och regeneration (DevReg)

Kursnummer / språk Titel Datum
1999 / Engelska Embryology I 2018-10-08 -- 2018-10-12
3080 / Engelska Gene Regulation in the Early Human Embryo 2018-09-17 -- 2018-09-21
3081 / Engelska Medical developmental biology 2018-08-27 -- 2018-08-31