Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : 1-Ingår i flera program

Kurskod / språk Titel Datum
2963 / Engelska Open science and reproducible research 2018-03-05 -- 2018-03-16
3047 / Engelska Understanding and fighting disease using structural biology 2018-04-09 -- 2018-04-20