Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : 1-Ingår i flera program

Kursnummer / språk Titel Datum
2963 / Engelska Open science and reproducible research 2020-03-23 -- 2020-04-03
3218 / Engelska Gene and Cell Therapy Product (ATMP) Drug Development 2020-03-30 -- 2020-04-03