Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : 1-Ingår i flera program

Kursnummer / språk Titel Datum
1626 / Engelska Cytokines in inflammation 2019-03-18 -- 2019-03-29
2571 / Engelska Psychoneuroimmunology 2019-03-04 -- 2019-03-15
2963 / Engelska Open science and reproducible research 2019-02-25 -- 2019-03-08
3047 / Engelska Understanding and fighting disease using structural biology 2019-04-01 -- 2019-04-12
3131 / Engelska Application of epidemiological methods in aging research 2019-04-01 -- 2019-04-05