Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Folkhälsovetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
2928 / Engelska Public Health Research- concepts and theories 2018-03-12 -- 2018-03-23
3040 / Engelska Aging Societies: Challenges and Opportunities 2018-04-09 -- 2018-04-27