Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : Folkhälsovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2790 / Engelska How to conduct systematic reviews and meta-analyses 2020-04-20 -- 2020-05-06
2928 / Engelska Public Health Research - Concepts and Theories 2020-06-01 -- 2020-06-12
3233 / Engelska Public Health Implications of an Aging Population 2020-03-23 -- 2020-04-03