Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Vårdvetenskap (PUF-V)

Kursnummer / språk Titel Datum
1814 / Svenska Metoder för kvalitativ innehållsanalys 2018-10-02 -- 2018-11-28
3066 / Svenska Metoder för systematisk litteraturöversikt 2018-09-17 -- 2018-12-07
3085 / Engelska Philosophy of science and research ethics, statistics, presentation techniques and information literacy * 2018-09-10 -- 2018-10-15