Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Vårdvetenskap (PUF-V)

Kurskod / språk Titel Datum
1873 / Engelska Quality of life as an outcome measure in care sciences 2018-03-08 -- 2018-03-23
2520 / Engelska Interview techniques in health and care research 2018-04-04 -- 2018-05-03
2641 / Engelska Sickness absence research: theories, methods, and concepts 2018-02-05 -- 2018-04-18
3029 / Engelska Observation and visual methods in health care sciences research 2018-03-05 -- 2018-04-25