Course catalogue doctoral education - HT19

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2019-04-15 och 2019-05-15

Courses for program : Vårdvetenskap (PUF-V)

Course number / language Title Date
2193 / English Introduction to Medical Education Research 2019-09-18 -- 2019-12-05
2407 / Swedish Aktuell omvårdnadsvetenskap - teori och praxis 2019-10-04 -- 2019-11-15
2688 / English Multi-Disciplinary Perspectives on Active Ageing Research 2019-09-16 -- 2019-11-29
2702 / English Occupational Science conceptual development and application on research 2019-09-30 -- 2019-11-22
3066 / Swedish Metoder för systematisk litteraturöversikt 2019-09-23 -- 2019-12-13
3180 / English Bridging Science and Societal Needs Through Design Thinking 2019-09-02 -- 2020-01-19
3182 / Swedish Metoder för kvalitativ innehållsanalys 2019-10-01 -- 2019-11-27