Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för program : Tumörbiologi och onkologi (FoTO)

Kursnummer / språk Titel Datum
1594 / Engelska Tumor immunology and immune therapy of cancer 2018-11-19 -- 2018-11-23
1635 / Engelska Basic course in tumor biology and oncology 2018-09-03 -- 2018-09-14
2001 / Engelska What is life? The future of biology. 2018-09-12 -- 2018-12-18
2671 / Engelska Tumor microenvironment 2018-11-12 -- 2018-11-16
2716 / Engelska Breast Cancer: Research and treatment 2018-09-17 -- 2018-09-21
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2018-08-28 -- 2018-12-18
3076 / Engelska Cancer Cell Metabolism 2018-11-05 -- 2018-11-09