Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : Tumörbiologi och onkologi (FoTO)

Kursnummer / språk Titel Datum
3022 / Engelska Translational Paediatric Oncology in the Era of Immunotherapy and Omics 2020-03-30 -- 2020-04-03
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2020-01-07 -- 2020-06-09
3108 / Engelska Cytostatic Drugs in Research and Cancer Treatment 2020-05-04 -- 2020-05-08
3234 / Engelska What is Life? The Future of Biology 2020-01-28 -- 2020-05-12