Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Tumörbiologi och onkologi (FoTO)

Kursnummer / språk Titel Datum
2919 / Engelska Research on personalized/precision cancer medicine (PCM) 2019-03-11 -- 2019-03-15
3023 / Engelska Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies 2019-06-10 -- 2019-06-14
3115 / Engelska Basic tumor histopathology 2019-02-18 -- 2019-03-01
3151 / Engelska Inherited cancer syndromes; Genes predisposing to malignant disease 2019-04-01 -- 2019-04-05