Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för program : Neurovetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
3035 / Engelska Imaging in neuroscience: with a focus on MEG and EEG methods 2018-02-05 -- 2018-02-09
3045 / Engelska Computational modelling and data analysis for cognitive neuroscience 2018-05-09 -- 2018-05-25