Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för program : Neurovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2846 / Engelska Integration of Neuroimaging and Cognition in Normal Aging and Dementia 2020-05-11 -- 2020-05-15
3035 / Engelska Imaging in Neuroscience: with a Focus on MEG and EEG Methods 2020-04-14 -- 2020-04-28
3137 / Engelska Psychobiology of Intelligence 2020-03-24 -- 2020-04-30
3144 / Engelska Computational modelling for cognitive neuroscience and psychiatry research 2020-01-17 -- 2020-02-20
3193 / Engelska The Vascular Brain 2020-05-18 -- 2020-05-22
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2020-02-13 -- 2020-04-01
3222 / Engelska Psychiatric Genetics 2020-03-23 -- 2020-03-27
3231 / Engelska Translational Molecular Brain Imaging in Neurodegenerative Disorders 2020-03-09 -- 2020-03-13
3239 / Svenska Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd 2020-05-18 -- 2020-05-29