Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för program : Cellbiologi och genetik

Kursnummer / språk Titel Datum
2214 / Engelska Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins 2019-06-10 -- 2019-06-14
3027 / Engelska Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems * 2019-03-13 -- 2019-03-27
3062 / Engelska Genomics for Biomedical scientist: Handle your gene expression data. 2019-02-04 -- 2019-02-08
3106 / Engelska The cell biology of aging 2019-05-06 -- 2019-05-08
3107 / Engelska CNS injuries and repair 2019-04-01 -- 2019-04-05