Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2020-01-20 -- 2020-01-31
3109 / Engelska Pathology # 2020-05-04 -- 2020-05-15
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2020-02-13 -- 2020-04-01