Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
3074 / Engelska Behavioral phenotyping and cognitive studies in rodents 2018-10-22 -- 2018-10-26