Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Allmänvetenskapliga kurser

(*) Kurser som har bedömts lämpliga att utgöra kurs inom de allmänvetenskapliga baskunskaperna har markerats med en (*) efter kurstiteln i kurskatalogen.

(*) Kurs 2690 är lämplig för doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskarutbildningsstudier på ett laboratorium och som saknar grundläggande kunskaper om säkerhet vid laboratoriearbete. För doktorander som är registrerade efter den 1 juli 2013 är det obligatoriskt att inhämta dessa kunskaper (minst 1,5 hp).

Kurskod / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-03-12 -- 2018-03-23
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-05-21 -- 2018-06-01
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-04-16 -- 2018-04-27
1685 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2018-02-12 -- 2018-02-21
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-01-23 -- 2018-02-13
2133 / Svenska Vetenskapsteori * 2018-02-27 -- 2018-04-24
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-02-06 -- 2018-02-21
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-01-22 -- 2018-03-16
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-02-12 -- 2018-02-23
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-05-07 -- 2018-05-18
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-01-15 -- 2018-01-26
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-03-05 -- 2018-03-16
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-05-28 -- 2018-06-08
2621 / Svenska Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2666 / Engelska Methods for statistical analysis: From analysis of variance to multilevel modeling * 2018-04-19 -- 2018-06-01
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-01-29 -- 2018-02-05
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-04-09 -- 2018-04-16
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-04-09 -- 2018-04-20
2787 / Engelska Present your research! * 2018-01-08 -- 2018-01-12
2787 / Engelska Present your research! * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2787 / Engelska Present your research! * 2018-03-19 -- 2018-03-23
2787 / Engelska Present your research! * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2787 / Engelska Present your research! * 2018-06-11 -- 2018-06-15
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2912 / Engelska Manuscript writing in English * 2018-05-21 -- 2018-05-25
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-03-12 -- 2018-03-16
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-05-14 -- 2018-05-18
3027 / Engelska Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems * 2018-02-26 -- 2018-03-09
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-03-13 -- 2018-04-12
3042 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2018-04-04 -- 2018-04-24
3043 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2018-01-24 -- 2018-01-31
3044 / Engelska Basic bioinformatics * 2018-04-16 -- 2018-04-24