Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2877 / Engelska Practical approach to animal models in cardiovascular research 2019-05-06 -- 2019-05-10
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2019-05-20 -- 2019-05-24
3036 / Engelska Mouse necropsy 2019-03-06 -- 2019-03-13