Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Allmänvetenskapliga kurser

Kurser markerade med en asterisk (*) efter titeln uppfyller kraven för att räknas som allmänvetenskapliga (enligt allmänna studieplaner gällande till och med 2017).

Kurs 2690 Basic Laboratory Safety är lämplig för doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskarutbildningsstudier på ett laboratorium och som saknar grundläggande kunskaper om säkerhet vid laboratoriearbete:
- För antagna efter 1 juli 2013, tillhörande denna grupp doktorander, är det obligatoriskt att inhämta dessa kunskaper (minst 1,5 hp).
- För antagna efter 1 januari 2018, är det obligatoriskt att inhämta dessa kunskaper (minst 1,5 hp) före halvtid.

Kursnummer / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-11-12 -- 2018-11-23
1579 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2018-09-17 -- 2018-10-08
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-09-11 -- 2018-10-02
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-08-20 -- 2018-09-04
2219 / Engelska Bioinformatics for cell biologists * 2018-09-24 -- 2018-09-28
2434 / Engelska Teaching and Learning in Higher Education: educational course for doctoral students * 2018-10-01 -- 2018-10-26
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-08-27 -- 2018-10-19
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-10-01 -- 2018-10-12
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-11-26 -- 2018-12-07
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-09-10 -- 2018-09-21
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-10-01 -- 2018-10-12
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-10-22 -- 2018-11-02
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-12-03 -- 2018-12-14
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-10-15 -- 2018-10-26
2787 / Engelska Present your research! * 2018-09-03 -- 2018-09-07
2787 / Engelska Present your research! * 2018-09-24 -- 2018-09-28
2787 / Engelska Present your research! * 2018-10-15 -- 2018-10-19
2787 / Engelska Present your research! * 2018-11-26 -- 2018-11-30
2787 / Engelska Present your research! * 2018-12-17 -- 2018-12-21
2797 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2018-09-17 -- 2018-09-28
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2018-10-08 -- 2018-10-12
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2018-10-22 -- 2018-10-26
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-09-03 -- 2018-09-07
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-10-01 -- 2018-10-05
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-11-05 -- 2018-11-09
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-12-03 -- 2018-12-07
2992 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2018-11-05 -- 2018-11-14
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-09-25 -- 2018-10-25
3073 / Engelska Philosophy of science and the concept of health * 2018-11-12 -- 2018-11-23
3085 / Engelska Philosophy of science and research ethics, statistics, presentation techniques and information literacy * 2018-09-10 -- 2018-10-15