Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser inom forskarutbildningsprogram

# Sjukdomslära * Allmänvetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
Cellbiologi och genetik
3027 / Engelska Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems * 2018-02-26 -- 2018-03-09
2214 / Engelska Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins 2018-05-21 -- 2018-05-25
2942 / Engelska The epigenome: a platform for the integration of metabolic and signaling pathways in development and on the path to diseases 2018-06-04 -- 2018-06-08
Epidemiologi
3043 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2018-01-24 -- 2018-01-31
2958 / Engelska Introduction to R 2018-05-28 -- 2018-06-01
3042 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2018-04-04 -- 2018-04-24
3041 / Engelska Epidemiology I: Introduction to epidemiology 2018-03-07 -- 2018-03-16
2959 / Engelska Fundamentals of statistical modeling 2018-05-21 -- 2018-05-25
3046 / Engelska Causal inference: emulating a target trial to assess comparative effectiveness 2018-03-19 -- 2018-03-21
1685 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2018-02-12 -- 2018-02-21
2767 / Engelska Analysis of genome wide association data 2018-03-08 -- 2018-03-14
1622 / Engelska Epidemiology II. Design of epidemiological studies 2018-03-22 -- 2018-03-28
1447 / Engelska Introductory course in SAS programming 2018-05-14 -- 2018-05-18
2968 / Engelska Methods for life course epidemiology 2018-04-16 -- 2018-04-20
1684 / Engelska Epidemiology III. Analysis and interpretation of epidemiological data 2018-05-07 -- 2018-05-15
2416 / Engelska Causal Inference for Epidemiological Research 2018-02-26 -- 2018-03-06
Allergi, immunologi och inflammation (Aii)
3038 / Engelska Basic Immunology 2018-01-16 -- 2018-03-08
Kardiovaskulär forskning
1551 / Engelska Cardiovascular Research - An overview of the process of atherosclerosis 2018-05-28 -- 2018-06-01
2878 / Engelska Current advances in atherosclerosis research 2018-03-08 -- 2018-04-27
2957 / Engelska Neural Control of Inflammation: An introduction to Bioelectronic Medicine 2018-06-11 -- 2018-06-15
2845 / Engelska Cell-based heart regeneration 2018-05-14 -- 2018-05-18
2877 / Engelska Practical approach to animal models in cardiovascular research 2018-04-16 -- 2018-04-20
2909 / Engelska Heart failure - from pathophysiology to evidence based treatment 2018-03-13 -- 2018-03-20
Metabolism och endokrinologi
2433 / Engelska Clinical Research in Lipid Metabolism 2018-04-16 -- 2018-04-20
2851 / Engelska Principles of cellular metabolism 2018-03-12 -- 2018-03-23
Miljöfaktorer och hälsa
1561 / Engelska Health risk assessment: principles and applications 2018-03-12 -- 2018-03-16
2879 / Engelska Principles of toxicology 2018-02-19 -- 2018-02-23
Neurovetenskap
3045 / Engelska Computational modelling and data analysis for cognitive neuroscience 2018-05-09 -- 2018-05-25
3035 / Engelska Imaging in neuroscience: with a focus on MEG and EEG methods 2018-02-05 -- 2018-02-09
Tumörbiologi och onkologi (FoTO)
2001 / Engelska What is life? The future of biology. 2018-01-30 -- 2018-06-13
2716 / Engelska Breast Cancer: Research and treatment 2018-05-14 -- 2018-05-18
3022 / Engelska Translational Paediatric Oncology in the Era of Immunotherapy and Omics 2018-04-23 -- 2018-04-27
2940 / Engelska Multi modality imaging in oncology 2018-03-05 -- 2018-03-09
3025 / Engelska Advanced Cell Culture - modelling with human induced pluripotent stem (iPS) cells 2018-01-22 -- 2018-02-02
3026 / Engelska Cell cycle, cancer and anti-cancer targets 2018-03-19 -- 2018-03-23
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2018-01-09 -- 2018-06-12
3023 / Engelska Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies 2018-06-04 -- 2018-06-08
Vårdvetenskap (PUF-V)
3029 / Engelska Observation and visual methods in health care sciences research 2018-03-05 -- 2018-04-25
2641 / Engelska Sickness absence research: theories, methods, and concepts 2018-02-05 -- 2018-04-18
2520 / Engelska Interview techniques in health and care research 2018-04-04 -- 2018-05-03
1873 / Engelska Quality of life as an outcome measure in care sciences 2018-03-08 -- 2018-03-23
Folkhälsovetenskap
2928 / Engelska Public Health Research- concepts and theories 2018-03-12 -- 2018-03-23
3040 / Engelska Aging Societies: Challenges and Opportunities 2018-04-09 -- 2018-04-27
0-Inte del av forskarutbildningsprogram
3036 / Engelska Mouse necropsy 2018-04-11 -- 2018-04-18
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2714 / Engelska Biobanking as a resource for biomedical research 2018-03-12 -- 2018-03-16
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-02-12 -- 2018-02-16
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-01-23 -- 2018-02-13
2133 / Svenska Vetenskapsteori * 2018-02-27 -- 2018-04-24
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-04-16 -- 2018-04-27
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-03-12 -- 2018-03-23
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-03-05 -- 2018-03-16
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2018-01-22 -- 2018-03-16
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-04-09 -- 2018-04-16
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-02-12 -- 2018-02-23
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-01-15 -- 2018-01-26
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-04-16 -- 2018-04-27
2912 / Engelska Manuscript writing in English * 2018-05-21 -- 2018-05-25
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2018-05-15 -- 2018-05-17
2971 / Engelska Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation 2018-04-04 -- 2018-05-07
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-05-14 -- 2018-05-18
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2018-05-21 -- 2018-06-01
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2018-05-28 -- 2018-06-08
2787 / Engelska Present your research! * 2018-03-19 -- 2018-03-23
2787 / Engelska Present your research! * 2018-06-11 -- 2018-06-15
2787 / Engelska Present your research! * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2018-02-06 -- 2018-02-21
3031 / Engelska Introduction to teaching * 2018-03-13 -- 2018-04-12
2953 / Engelska Statistics with R - from data to publication figure 2018-04-25 -- 2018-05-18
2787 / Engelska Present your research! * 2018-04-09 -- 2018-04-13
2787 / Engelska Present your research! * 2018-01-08 -- 2018-01-12
3037 / Engelska Exploring entrepreneurial opportunities in research 2018-02-26 -- 2018-04-13
2621 / Svenska Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2018-02-05 -- 2018-02-09
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2018-01-29 -- 2018-02-05
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2018-05-07 -- 2018-05-18
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2018-04-09 -- 2018-04-20
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2018-03-12 -- 2018-03-16
2964 / Engelska Medical research ethics * 2018-04-09 -- 2018-04-13
3044 / Engelska Basic bioinformatics * 2018-04-16 -- 2018-04-24
2666 / Engelska Methods for statistical analysis: From analysis of variance to multilevel modeling * 2018-04-19 -- 2018-06-01
2463 / Engelska Career skills for scientists 2018-02-07 -- 2018-03-15
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2018-01-15 -- 2018-01-26
1-Ingår i flera program
2963 / Engelska Open science and reproducible research 2018-03-05 -- 2018-03-16
3047 / Engelska Understanding and fighting disease using structural biology 2018-04-09 -- 2018-04-20
Utveckling och regeneration (DevReg)
2212 / Engelska Human embryonic stem cells 2018-05-14 -- 2018-05-18
2733 / Engelska Calcium signaling 2018-06-11 -- 2018-06-15
2948 / Engelska Principles of nucleic acid structure 2018-04-11 -- 2018-04-27
3049 / Engelska Cellular Signalling 2018-03-19 -- 2018-03-23
2888 / Engelska Regenerative Medicine: Principles to Practice 2018-04-04 -- 2018-06-13
Infektionsbiologi och global hälsa (BIGH)
3032 / Engelska Mixed methods: integration of qualitative and quantitative data within applied health research 2018-04-02 -- 2018-05-01
3030 / Engelska Human Papilloma Virus - from molecular biology to global health - an eLearning course 2018-02-05 -- 2018-03-09
2896 / Engelska Core concepts in global health and global burden of disease 2018-04-09 -- 2018-04-13