Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

# Sjukdomslära * Allmänvetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
2877 / Engelska Practical approach to animal models in cardiovascular research 2018-04-16 -- 2018-04-20
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2018-05-15 -- 2018-05-17
3036 / Engelska Mouse necropsy 2018-04-11 -- 2018-04-18