Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

(#) För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

(#) Lämplig för de doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning.

Kurskod / språk Titel Datum
2044 / Engelska Pathology # 2018-05-14 -- 2018-05-25
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2018-01-15 -- 2018-01-26