Kurskatalog forskarutbildning - HT17

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-04-13 och 2017-05-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

# Sjukdomslära * Allmänvetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
1974 / Engelska Phenotyping of genetically engineered mice 2017-12-04 -- 2017-12-08
2647 / Engelska Surgical Techniques in Rat and Mouse 2017-10-09 -- 2017-10-13
2995 / Engelska Systematic reviews and meta-analyses in animal research - an introduction 2017-11-22 -- 2017-11-23
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2017-11-28 -- 2017-11-30