Kurskatalog forskarutbildning - HT17

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-04-13 och 2017-05-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Allmänvetenskapliga kurser

(*) Kurser som har bedömts lämpliga att utgöra kurs inom de allmänvetenskapliga baskunskaperna har markerats med en (*) efter kurstiteln i kurskatalogen.

(*) Kurs 2690 är lämplig för doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskarutbildningsstudier på ett laboratorium och som saknar grundläggande kunskaper om säkerhet vid laboratoriearbete. För doktorander som är registrerade efter den 1 juli 2013 är det obligatoriskt att inhämta dessa kunskaper (minst 1,5 hp).

Kurskod / språk Titel Datum
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2017-10-09 -- 2017-10-20
1383 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2017-11-13 -- 2017-11-24
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2017-11-06 -- 2017-11-17
1391 / Engelska Writing science and information literacy * 2017-12-04 -- 2017-12-15
1579 / Engelska Biostatistics I: Introduction for epidemiologists * 2017-09-20 -- 2017-10-12
2132 / Svenska Forskningsetik * 2017-09-12 -- 2017-10-03
2144 / Engelska To communicate science in different contexts * 2017-09-05 -- 2017-09-27
2434 / Engelska Teaching and Learning in Higher Education: educational course for doctoral students * 2017-10-02 -- 2017-11-07
2561 / Engelska Writing science and information literacy * 2017-08-28 -- 2017-10-20
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2017-09-18 -- 2017-09-29
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2017-11-27 -- 2017-12-08
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-09-04 -- 2017-09-15
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-09-25 -- 2017-10-06
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-10-09 -- 2017-10-20
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-10-23 -- 2017-11-03
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-11-06 -- 2017-11-17
2618 / Engelska Write your research results and get them published * 2017-11-27 -- 2017-12-08
2686 / Engelska Introduction to teaching at KI * 2017-08-22 -- 2017-09-12
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2017-09-25 -- 2017-10-02
2787 / Engelska Present your research! * 2017-08-21 -- 2017-08-25
2787 / Engelska Present your research! * 2017-09-18 -- 2017-09-22
2787 / Engelska Present your research! * 2017-11-20 -- 2017-11-24
2787 / Engelska Present your research! * 2017-12-11 -- 2017-12-15
2797 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2017-10-23 -- 2017-11-02
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2017-09-18 -- 2017-09-22
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2017-11-13 -- 2017-11-17
2964 / Engelska Medical research ethics * 2017-09-04 -- 2017-09-08
2964 / Svenska Medicinsk forskningsetik * 2017-10-09 -- 2017-10-13
2964 / Engelska Medical research ethics * 2017-11-06 -- 2017-11-10
2964 / Engelska Medical research ethics * 2017-11-27 -- 2017-12-01
2992 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2017-11-13 -- 2017-11-21