Course catalogue doctoral education - VT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15
Application closed
Print
Title Presentera och diskutera forskning med det omgivande samhället, med fokus på elever i låg- och mellanstadiet
Course number 3192
Programme Cellbiologi och genetik
Language Swedish
Credits 1.0
Date 2019-09-02 -- 2020-01-17
Responsible KI department Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Specific entry requirements
Purpose of the course Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna presentera och diskutera kring forskning och vetenskap och dess betydelse för samhället, med skolbarn som målgrupp.
Intended learning outcomes Efter avslutad kurs kommer kursdeltagarna att visa förmåga att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med samhället på ett målgruppsanpassat sätt, med ett särskilt fokus på målgruppen skolelever. Kursdeltagarna kommer att ha förutsättningar att kunna bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
Contents of the course Kursen är ett nära samarbete med Berättarministeriet samt ett antal skolor och deras lärare. Programmet handlar om att väcka nyfikenhet på naturvetenskap och forskning hos skolelever, och att sprida intresse och kunskap kring vetenskapligt arbete, samt lyfta kritiskt tänkande. Deltagarna på kursen utbildas i arbetssätt och metoder att väcka intresse, presentera och diskutera forskning för och med skolelever.
Teaching and learning activities Inläsning av material, informationsmöten och genomgångar. Deltagarna engageras i aktiviteter där skolelever besöker Karolinska Institutet och lär sig om forskning genom presentationer, och egna aktiviteter under de deltagande doktoranderas (kursdeltagarnas) handledning. Kursdeltagarna får själva handledning och återkoppling om sina insatser innan, under och efter elevernas besök vid Karolinska Institutet.
Compulsory elements Alla genomgångar, diskussionstillfällen med eleverna, samt återkopplingstillfällen är obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras enligt anvisningar från kursledningen.
Examination Lärandemålen examineras med individuellt deltagande vid elevernas besök till Karolinska Institutet, samt med en individuell rapport från kursdeltagarna som innehåller en reflektion kring betydelsen och praktiken av att sprida kunskap om forskning och vetenskap i samhället, och hur detta kan bidra till utveckling av individer och samhället i stort.
Literature and other teaching material Utbildningsmaterial i form av ett kompendium. Artiklar om populärvetenskaplig kommunikation.
Number of students 10 - 15
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur)
More information Kursen går på deltid med ett fåtal obligatoriska genomgångar och aktiviteter. Schema med datum och tid meddelas i god tid före kursens start. Kursaktiviteterna sker på Berättarministeriet på Norrmalm i Stockholm samt på Biomedicum i Solna. Mer information om Berättarministeriet och deras aktiviteter finns på https://www.berattarministeriet.se.
Additional course leader Kursansvarig är Andras Simon, Andras.Simon@ki.se och biträdande kursansvarig är Eva Hedlund (Eva.Hedlund@ki.se).
Latest course evaluation Not available
Course responsible András Simon
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Andras.Simon@ki.se
Contact person Matti Nikkola
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Matti.Nikkola@ki.se


Eva Hedlund
Institutionen för neurovetenskap

eva.hedlund@ki.se

Retzius v. 8

17177
Stockholm