Course catalogue doctoral education - VT18

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15
Application closed
Print
Title Grundkurs i SPSS
Course number 3028
Programme 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Language Swedish
Credits 1.5
Date 2018-03-12 -- 2018-03-19
Responsible KI department Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Specific entry requirements
Purpose of the course Kursen kommer att ge dig solida grundkunskaper i statistikprogrammet SPSS, du lär dig bl a hur man lägger upp och strukturerar ett dataset, och hur man kan importera material från andra applikationer till statistikprogrammet SPSS och att tvätta data så att dessa blir i analyserbart skick.

En av de viktigaste delarna i analysen är att beskriva det datamaterial som har samlats in.

Vi går grundligt igenom olika procedurer för att "lära känna" olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor.
Intended learning outcomes Efter kursen skall doktoranden:

- Ha grundläggande kunskaper om statistikprogrammet SPSS för att skapa strukturerade datafiler, modifiera data, samt skapa grafer och tabeller med hjälp av programmets menysystem.

- Självständigt kunna skapa en datafil utifrån ett protokoll/enkät och mata in data.

- Självständigt kunna definiera, sortera, modifiera och selektera data för enklare situationer.

- Självständigt kunna skapa grafer och avancerade tabeller och göra enklare redigeringar.

- Ha en grundläggande insikt om olika typer av fel som kan uppstå vid datahantering.
Contents of the course Olika procedurer för att lära känna olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor. Den beskrivande analysen omfattar både produktion av olika tabeller såväl som val av diagram. Du lär dig vilka typer av tabeller och diagram som är lämpliga beroende på de variabler du studerar. För att erhålla så presentationsfärdiga rapporter som möjligt lär vi oss även att redigera resultatet av analysen. Ändamålet är att hjälpa dig att effektivisera ditt arbete och snabbt komma igång med SPSS.
Teaching and learning activities Denna kurs som sträcker sig över 5 dagar (2 dagar workshop + en övningsuppgift med avslutande seminarium).
Compulsory elements
Examination Examination av kursen består av en hemuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.
Literature and other teaching material Övningsuppgifter som delas ut under kurstillfället.
Number of students 15 - 20
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur).
More information Måndag och tisdag hålls kursen fysiskt vid Danderyds sjukhus hus 18 plan 5. Lokal annonseras senare.
Additional course leader Kursen ges av statistiker Fredrik Johansson.
Earlier evaluation of the course Not available
Course responsible Fredrik Johansson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

fredrik.johansson.2@ki.se
Contact person -