Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Grundkurs i SPSS
Kursnummer 3028
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Datum 2018-03-12 -- 2018-03-19
Kursansvarig institution Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Särskild behörighet
Kursens syfte Kursen kommer att ge dig solida grundkunskaper i statistikprogrammet SPSS, du lär dig bl a hur man lägger upp och strukturerar ett dataset, och hur man kan importera material från andra applikationer till statistikprogrammet SPSS och att tvätta data så att dessa blir i analyserbart skick.

En av de viktigaste delarna i analysen är att beskriva det datamaterial som har samlats in.

Vi går grundligt igenom olika procedurer för att "lära känna" olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor.
Kursens lärandemål Efter kursen skall doktoranden:

- Ha grundläggande kunskaper om statistikprogrammet SPSS för att skapa strukturerade datafiler, modifiera data, samt skapa grafer och tabeller med hjälp av programmets menysystem.

- Självständigt kunna skapa en datafil utifrån ett protokoll/enkät och mata in data.

- Självständigt kunna definiera, sortera, modifiera och selektera data för enklare situationer.

- Självständigt kunna skapa grafer och avancerade tabeller och göra enklare redigeringar.

- Ha en grundläggande insikt om olika typer av fel som kan uppstå vid datahantering.
Kursens innehåll Olika procedurer för att lära känna olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor. Den beskrivande analysen omfattar både produktion av olika tabeller såväl som val av diagram. Du lär dig vilka typer av tabeller och diagram som är lämpliga beroende på de variabler du studerar. För att erhålla så presentationsfärdiga rapporter som möjligt lär vi oss även att redigera resultatet av analysen. Ändamålet är att hjälpa dig att effektivisera ditt arbete och snabbt komma igång med SPSS.
Arbetsformer Denna kurs som sträcker sig över 5 dagar (2 dagar workshop + en övningsuppgift med avslutande seminarium).
Obligatoriska moment
Examination Examination av kursen består av en hemuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.
Kurslitteratur och övriga läromedel Övningsuppgifter som delas ut under kurstillfället.
Antal studenter 15 - 20
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur).
Övrig information Måndag och tisdag hålls kursen fysiskt vid Danderyds sjukhus hus 18 plan 5. Lokal annonseras senare.
Ytterligare kursledare Kursen ges av statistiker Fredrik Johansson.
Tidigare omdöme av kursen Not available
Kursansvarig Fredrik Johansson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

fredrik.johansson.2@ki.se
Kontaktpersoner -